Guus Hölscher

Nomineer zelf een
persoon of club

Nomineer zelf een persoon of club

Het is weer tijd om nominaties in te sturen! Door COVID-19 is er afgelopen drie jaar geen award uitgereikt, maar nu kan er weer een persoon of club genomineerd worden. Dit jaar zullen er wat andere tijdslijnen gehanteerd worden. Uiterste inzenddatum dit seizoen is 30 juni 2023. In juli komt het beoordelingscomite bij elkaar en kiest een winnaar. De winnaar en degene die hem/haar genomineerd heeft wordt eind juli geïnformeerd. Lees hier onder meer over de achtergrond van de Guus Hölscher Topsport Award

Het is weer tijd om nominaties in te sturen! Door COVID-19 is er afgelopen drie jaar geen award uitgereikt, maar nu kan er weer een persoon of club genomineerd worden. Dit jaar zullen er wat andere tijdslijnen gehanteerd worden. Uiterste inzenddatum dit seizoen is 30 juni 2023. In juli komt het beoordelingscomite bij elkaar en kiest een winnaar. De winnaar en degene die hem/haar genomineerd heeft wordt eind juli geïnformeerd. Lees hier onder meer over de achtergrond van de Guus Hölscher Topsport Award

Guus Hölscher

Award

De Guus Hölscher Topsport Award is in het leven geroepen door het TopsportPlatform, waarin alle dames- en heren eredivisie-, Handbal NL League-en BENE-League clubs verenigd zijn, en is vernoemd naar de initiatiefnemer en oprichter van het toenmalige Eredivisie Platform. Een award die we jaarlijks tijdens de SuperCup zullen uitreiken aan een persoon, speler, trainer, vrijwilliger, bestuurder of instantie, die zich in het voorafgaande seizoen verdienstelijk heeft gemaakt voor Topsport binnen handballend Nederland en dit heeft gedaan op een manier zoals Guus dat ook heeft gedaan: onbaatzuchtig, positief en gericht op de samenwerking. Met deze award willen de clubs het gedachtegoed van Guus Hölscher om het topsportkarakter van handbal in Nederland te verstevigen, kracht bij blijven zetten.

Naast een oorkonde is een geldbedrag aan de Award verbonden dat besteed kan worden aan door de winnaar uit te kiezen nieuwe topsport gerelateerde activiteiten. De keuze van de winnaar dient wel door het comité definitief te worden bekrachtigd.

Geldbedrag bedraagt: € 2.500,-

De uitreiking van de Guus Hölscher Topsport Award vindt in 2023 plaats tijdens de interlandwedstrijd Nederland vs. Portugal voor de kwalificatie van het EK 2024 duel op 12 oktober 2023 om 19.30 uur in het Topsportcentrum Almere.

Comité

Het beoordelingscomite bestaat uit:

Margôt Hölscher, dochter Guus
Jeroen Hölscher, zoon Guus
Piet Kes, namens de clubs
Huub Schoenaker, voorzitter TopsportPlatform

2019
Jonge Scheidsrechters Opleiding ontvangt Guus Hölscher Topsport Award

Ook dit jaar kon via de site guusholschertopssportaward.nl genomineerd worden. Het beoordelingscomité bestaande uit Margot Hölscher, Jeroen Hölscher, Piet Kes en Ron van Vliet heeft alle inzendingen uitgebreid beoordeeld en na een zorgvuldige afweging gekozen om de award in 2019 toe te kennen aan de Jonge Scheidsrechters opleiding.

Motivatie van het beoordelingscomité
“Een van de grootste uitdagingen in het handbal is de opleiding en begeleiding van goede scheidsrechters. Overal in het land zijn handbalscholen en handbaltalentcentra, er zijn regionale selecties en nationale selecties: allemaal voor spelers en speelsters! Maar misschien nog niet zo bekend er is ook een prachtig opleidingstraject voor jonge, ambitieuze scheidsrechters! De Jonge Scheidsrechters Opleiding. In de Jonge Scheidsrechters Opleiding kunnen door een intensieve begeleiding en een persoonsgerichte aanpak, talentvolle, gemotiveerde en ambitieuze jonge mensen kennis maken met tophandbal. Omdat jonge teams en jonge sporters het verdienen een net zo jonge, net zo enthousiaste, net zo ambitieuze scheidsrechter in het veld te krijgen. Het beoordeling comité is onder de indruk van de gedrevenheid waarmee deze jonge koppels opgeleid en begeleid worden. Zonder scheidsrechters geen handbal en zonder topscheidsrechters geen tophandbal. Ook Guus Hölscher maakte zich altijd sterk voor het vak van scheidsrechter en van de opleiding daartoe. Vandaar dat deze nominatie ons inziens uitstekend past bij het karakter van de Guus Hölscher Topsport Award. Wij zijn dan ook zeer blij dat wij de JSO de Award voor 2019 mogen toekennen en zien dit ook als een aanmoediging om de JSO nog verder door te ontwikkelen“

Monique Cornelisz en Bas den Elzen hebben als drijvende krachten de award in ontvangst mogen nemen. Zij hebben ervoor gekozen om het geldbedrag te besteden aan extra opleiding en training voor de begeleiders die een cruciale rol spelen in het opleiden. Ook zullen zij voorzien worden van technische ondersteuning om de jonge koppels te begeleiden. Een waardevolle investering voor de aankomende topkoppels.

2018
Monique Swartjes ontvangt eerste Guus Hölscher Award

Monique Swartjes is de eerste in de geschiedenis die de Guus Hölscher Award in ontvangst mag nemen. Tijdens de Handbal SuperCup 2018 in Houten werd deze Award voor de eerste keer uitgereikt. Met deze Award is een geldbedrag van € 2.500,- gemoeid. Monique heeft zelf bepaald waaraan zij dat bedrag wilt besteden.

Het beoordelingscomité was unaniem en heeft onderstaande motivatie uitgesproken waardoor Monique de Guus Hölscher Award 2018 heeft ontvangen.

Motivatie:
Monique heeft door haar tomeloze inzet bijgedragen aan de verhoging van het topsportklimaat bij Kwiek. Daarnaast heeft zij zich al vele jaren ingezet voor de talentontwikkeling in de regio. Maar ook binnen de wereld van talentontwikkeling in Nederland is Monique een dragende kracht. Bovendien heeft zij ervoor gezorgd dat de Carmel handbalschool de verbinding is tussen handbal en onderwijs. Daarnaast zijn er jaarlijks internationale topsportevenementen in Raalte door haar inzet mogelijk waaronder de jaarlijkse Handbalweek van de Carmel Handbalschool Raalte tussen Kerst en Oudjaar met hieraan gekoppeld allerlei demonstratietrainingen van Nederlandse en buitenlandse toptrainers, scheidsrechter opleidingsprogramma’s en oefenwedstrijden voor Nederlandse vertegenwoordigende teams bij de jeugd tegen andere landen. Haar inzet als vrijwilliger, de manier waarop zij zich inzet past ons inziens uitstekend bij het karakter van de Guus Holscher Topsport Award. Wij zijn dan ook zeer blij dat wij Monique de Award voor 2018 mogen toekennen.

Spelregels

 • De Guus Hölscher Topsport Award is bedoeld om personen of instanties te waarderen die zich aantoonbaar, zichtbaar en met resultaat hebben ingespannen om het topsportklimaat binnen handballend Nederland te stimuleren
 • Een nominatie kan gedaan worden door elk lid van het NHV, dan wel een vereniging van het NHV, waarbij geldt dat het lid of de vereniging zich niet zelf mag nomineren
 • Nominaties dienen verwoord te worden in een hiervoor ontwikkeld nominatieformulier en per email te worden ingediend bij het bestuur van het TopsportPlatform
 • Uiterste inzenddatum voor de nominaties is 30 juni van het lopende seizoen
 • Het comité komt in de maand juni bij elkaar om de nominaties te beoordelen en wijst voor 1 juli een winnaar aan
 • De Award en het daaraan verbonden geldbedrag kan gaan naar een in Nederland gevestigde persoon/personen of instantie
 • Naast een oorkonde is een geldbedrag aan de Award verbonden dat besteed kan worden aan door de winnaar uit te kiezen nieuwe topsport gerelateerde activiteiten. De keuze van de winnaar dient wel door het comité definitief te worden bekrachtigd
 • De uitreiking van de Award vindt plaats tijdens de SuperCup aan het begin van het nieuwe seizoen
Guus Hölscher

Wie is Guus Hölscher

Guus Hölscher heeft veel gedaan voor het handbal in Nederland. Voor de topsport heeft hij uiteraard binnen FIQAS Aalsmeer veel gedaan, maar ook was Guus de initiatiefnemer en oprichter van het toenmalige Eredivisie Platform.

Dat begon in de bestuurskamer bij FIQAS Aalsmeer waar alle eredivisieverenigingen op initiatief van Guus bij elkaar kwamen. De sectie topsport binnen het NHV was net opgeheven en Guus was er van overtuigd dat als alle eredivisieverenigingen samenwerken zij meer voor elkaar konden krijgen. En daarmee hebben we meteen een belangrijke eigenschap van Guus te pakken. Guus was van het samenwerkingsmodel, overtuigd dat dit de beste resultaten zou opleveren. Dus riep hij alle eredivisieverenigingen bij elkaar en bundelde de krachten. Zo ontstond het toenmalige Eredivisie Platform. Zonder Guus zou er helemaal geen Eredivisie Platform zijn. Guus was het boegbeeld, maar ook degene die de zaken vlot trok en de verenigingen bij elkaar hield.

Zonder uitputtend te zijn heeft Guus voor de topsport in Nederland onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan Meimaand Finalemaand met veel TV-minuten, het dashboard ten behoeve van vergelijking tussen eredivisieclubs, de invoering van de verplichte trainerslicenties voor de eredivisie, het oprichten van de BENE-League, het instellen van licenties voor clubs.

Allemaal initiatieven waar Guus zich enorm voor heeft ingezet vanuit de overtuiging dat dit de goede stappen waren voor Topsport binnen Handballend Nederland.

Guus wist precies wat hij wilde, hoe hij het wilde en met wie hij het wilde. Met de nieuwe naam TopsportPlatform werd het toenmalige Eredivisie Platform erkend in de statuten van het NHV, werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend en heeft het TopsportPlatform een niet weg te denken plek binnen de NHV-organisatie.

Guus Hölscher was handbal, Guus was een handbaldier in hart en nieren, Guus was topsport, Guus was het TopsportPlatform. Zijn enthousiasme voor de sport, zijn tomeloze inzet, zijn positivisme, zijn kijk op samenwerking waren kenmerkend voor Guus.

Deze eigenschappen zijn heel bepalend geweest voor de ontwikkelingen van Topsport binnen handballend Nederland. Daarom heeft het bestuur van het TopsportPlatform besloten om de Guus Hölscher Topsport Award in het leven te roepen en daarmee personen of instanties te waarderen die zich ook verdienstelijk hebben gemaakt voor Topsport binnen de handbal.

Guus Hölscher
Verdiensten Guus

Verdiensten

 • Handbalde zelf van z’n 12e tot zijn 35e (eerst bij DSG en later bij HV Hoofddorp)
 • Begeleiding van jeugdteams bij FIQAS Aalsmeer (waar zijn kinderen speelden)
 • Voorzitter FIQAS Aalsmeer (1993-2008)
 • Scheidsrechter
 • Rapporteur scheidsrechters
 • Docent (voor scheidsrechters)
 • Bestuur toenmalige afdeling Midden-Holland
 • Betrokken geweest bij de samensmelting van de afdelingen tot 1 NHV
 • Allerlei NHV werkgroepen en commissies (o.a. straf en protestcommissie)
 • Topsportplatform (toen nog Eredivisie Platform)
 • Opzetten Sportbureau bij FIQAS Aalsmeer
 • Delegatieleider bij internationale wedstrijden van Oranje
 • BENE-League bestuurder

FAQ
 

FAQ

Kan iedereen mee doen?
Ja ieder lid van het NHV danwel een vereniging van het NHV kan een nominatie doen. Hierbij geldt wel dat het lid of de vereniging zich niet zelf mag nomineren.

Is er een minimum leeftijd aan verbonden?
Nee er is geen minimum leeftijd verbonden aan het nomineren.

Moet je minimaal 25 jaar iets gedaan hebben?
Het aantal jaren waarin iemand of een club zich heeft ingezet is op zich niet relevant. Het gaat met name om het effect en uitstraling van de inzet die de persoon of instantie heeft gedaan.

Nomineer hier je persoon of team

Heeft u vragen of opmerkingen, of heeft u een probleem op de website gevonden?
Neem dan gerust contact met ons op. martijn@topsportplatform.nl

© 2024 | All rights reserved | Guus Hölscher Topsport Award | Design and development www.advacom.nl